Bedenktijd

Bij de aankoop van producten heeft u als klant van Security Webshop de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel. 

Tijdens deze termijn dient u natuurlijk zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het artikel mag slechts in die mate worden uitgepakt of worden gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het artikel wenst te behouden. Kortom, gebruik het artikel zoals dit ook in de fysieke winkel mogelijk zou kunnen zijn.

Let op:
Paketten bestaande uit GPS Trackers inclusief SIM kaart kunnen beperkt worden geretourneerd.  Indien u alsnog af wilt zien van u aankoop zullen wij de gemaakte kosten om de geactiveerde dienst dienst in mindering brengen op het te crediteren bedrag. Ten alle tijde zullen wij zoveel als mogelijk de gemaakte kosten beperken.