Garantie Security Webshop

Garantiebepalingen

Wij staan voor deugdelijke artikelen. Mocht een artikel niet aan de verwachtingen voldoen dan zullen wij de wettelijke garantiebepalingen onverkort tegenover u nakomen.

U mag verwachten dat een door ons geleverd artikel naar de redelijke verwachtingen fungeert. Mocht het artikel defect raken, dan kunt u natuurlijk ook op ons rekenen. 

Gebruiksgoederen

Op gebruiksgoederen zit geen garantie wanneer sprake is van een defect door veelvuldig gebruik. Fabricagefouten vallen wel onder garantie.

De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van garantie:

  • Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik 
  • Vocht- of waterschade 
  • Verbruiksartikelen zoals batterijen, tape etc. 

 

Wettelijke garantie

Wanneer u een artikel bij ons koopt, heeft u recht op een goed product. Mocht een artikel niet aan de verwachtingen voldoen, dan zullen wij de wettelijke garantiebepalingen onverkort tegenover u nakomen. U dient daarvoor in ieder geval een maand na ontdekking van het gebrek contact met ons op te nemen. Na de mededeling onderzoeken wij of we het gebrek eenvoudig kunnen herstellen of dat we het artikel en/of de onderdelen kunnen vervangen. Mocht dit in zijn geheel, of op korte termijn, niet mogelijk zijn, dan bieden wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. U krijgt dan (een gedeelte van) de aankoopprijs van ons terug.